انواع دریچه های سقفی – موسسه فنی مشایخی

Category: خبرهای جهان

مدل های گرد : پخش کننده سقفی جهت استفاده در هوای رفت سیستم های گرمایشی و سرمایشی است. دریچه سقفی چهار گوش چهار طرفه : این دسته دریچه به رخ متقارن و متعادل هوا را به اطراف پخش می کند. اسم عمومی آنها دریچه هوای سقفی می باشند و از طریق سقف ساختمان ها بواسطه شبکه های تهویه هوا , دریچه های سقفی گرد هوارسانی را انجام می دهند. دریچه های سقفی چهارگوش اثبات شرهرخی به سادگی روی نتورک چهارگوش یا بوسیله یک تبدیل روی شبکه گرد کارگزاشتن می شوند. همین روزنه نیز می تواند بر روی سقف بی آلایش و در مکان های تعبیه شده کارگزاری گردد و هم در تایل های قرار گرفته بر روی سقف کاذب از آن استعمال کرد. هزینه کارگزاشتن دریچه نسبت به تعداد و مکان کارگزاشتن متفاوت می باشد. روزنه های سقفی چهار طرفه به جهت مکان هایی که در سقف آن و در اطراف محلی که دریچه نصب شده است مانعی به جهت جریان هوا وجود نداشته باشد مناسب است. تعیین دسته فریم به محل نصب دریچهها بستگی دارد. دریچه های سقفی چهارگوش ثابت دمپردار و فارغ از دمپر شاهرخی جهت کاربری های مناسب در صنعت تهویه مطبوع به خواسته کارگزاشتن در سقف طراحی شده اند. کاربری دریچههای سقفی چهارگوش اثبات دمپردار و فارغ از دمپر شاهرخی جهت کاربریهای مطلوب در صنعت تهویه مطبوع به منظور نصب در سقف طراحی شده اند. انتخاب دسته قاب به محل کارگزاشتن روزنه ها بستگی دارد. شتاب های بالا کلیدی دقت به جهت پره ها در همین مدل روزنه ها هوا اهمیت شتاب مطلوب به تراز خواهد رسید. هفت دسته قاب سازه به التماس در دسترس می باشد. درب بازدید زير فن كوئل در کلیه مکانهایی که در آن‌ها از حرفه کویل های سقفی و یا کانالی استعمال می شود – کارگزاشتن در پایین رشته کویل ها به مراد دسترسی به فن کویل و شیر آلات آن جهت تعمیرات و خدمت های عصر ای – از دو کالا آلومینیوم و آهن گالوانیزه – ساخت قابلیت به جهت بازگشت هوا – امکان تعبیه دریچه رفت و رجوع هوای رشته کویل بر روی آن FACH DRG3 – قابلیت تعبیه فیلتر جهت تصفیه هوا FACH کشور ایران دریچه تولید کننده روزنه های دریچه روشنایی سرویس ، کلاهک پشت بام ، روزنه دیواری دوطرفه ، لوله فلکسیبل و کمبی ، دریچه خطی اسلوت ، روزنه درب تماشا ، روزنه خطی، دریچه دسترسی فن کوئل ، روزنه 4 گوش اتاق عمل برای ارتباط دارای کشور‌ایران روزنه به قسمت ارتباط اساسی ما مراجعه نمایید. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دریچه سقفی کولر آبی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.