ایکس بادی ترکیب معجزه آسای تکنولوژی و ورزش

Category: خبرهای جهان

ارسال پالس از طریق جلیقه ایکس بادی سبب میگردد که ماهیچه ها تن که به زمان ورزشهای ساده صرفا ۴۰ % مشغول می گردند ، در طی انجام ایکس بادی بیش از ۹۰ درصد پایین تاثیر قرار گرفته ؛ این مورد قضیه باعث می‌گردد که انجام این ورزش در تنها ۲ تا ۳ جلسه ۲۰ دقیقه ای در هفته ، نتیجهای هم اندازه ۶ تا ۹ ساعت ورزش بی آلایش را به همپا داشته باشد قیمت ورزش ایکس بادی . ایکس بادی شرایطی را برای شما فراهم مینماید که در هر جلسه ۲۰ دقیقهای تمرین، ۷۰۰ کالری و در طی ۴۸ ساعت سپس از آن، ۱۸۰۰ کالری بسوزانید. در خصوص XBody جریان های الکتریکی تمجید شده در دستگاههای ایکس بادی صرفا این امکان را دارند که ماهیچه های اسکلتی تن را پایین اثر گذاری قرار دهند و عضوهایی همچون قلب در دسترس پالس های الکتریکی قرار ندارند در عاقبت به جهت سیستم قلبی و بقیه عضوهای حیاتی تن ضرروزیان و عوارضی نخواهند داشت. بعلاوه جریان های الکتریکی تمجید شده در دستگاههای ایکس بادی صرفا همین قابلیت و امکان را دارند که ماهیچه های اسکلتی تن را پایین تأثیر قرار دهند و عضوهایی همچون قلب در دسترس پالس های الکتریکی قرار ندارند در عاقبت به جهت سیستم قلبی و سایر عضوهای دارای بدن خسارت و عوارضی نخواهند داشت. همین فرمان موجب گردیده که به کار گیری از همین متد و در حقیقت ورزش ایکس بادی در در بین افرادی که به جهت آنان نتیجه چکیده پرسرعت حرف نخستین را می زند ، یکی از از از روشهای پرطرفدار باشد. همین ورزش نیز در زمره روشهای نوین ورزشی به حساب آمده ، که اشخاصی متعددی را هم در سراسر دنیا به خود درگیر ساخته است. نکته قابل دقت آن می باشد که این اثر گذاری در مدت دوران کوتاهی خود را نشان دیتا ، از این رو به اشخاصی که نمیتوانند زمانه متعددی را در هفته صرف ورزش کنند ، و در عین هم اکنون طاقت به اندازه برای دیدن ماحصل تلاشهای خویش در مدت روزگار طولانیتر را ندارند ، تجربه ورزش ایکس بادی پیشنهاد می شود . ۴. آیا واقعأ می اقتدار با ایکس بادی (XBody) به لاغری رسید؟ آیا همین پالسها حساس پالسهای خود فعالیت عضلات قلب، تداخل ساخت می‌کند (آریتمی ضربان قلب، ایست قلبی)؟ در این طریق مهم فرستادن پالس های الکتریکی مستقیم به عضله ها شتاب عضله سازی تا 5 برابر و سرعت چربی سوزی تا 3 برابر ارتقا پیدا خواهد کرد. پالسهای الکتریکی عضله ها را تحریک کرده و موجب هماهنگی جاری و عضله و در نتیجه تاثیر پذیری ماهیچه‌ها عمقیتر در بدن به زمان ورزش میشود. تمرینات هوازی موجب افزایش گردش خون و ارتقا چربیسوزی میشود. گونه دیگر، انجام تمرینات هوازی حین اخذ پالسهای EMS است. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم ایکس بادی مطهری بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.