هشت چیزی که همه درباره بیمه می دانند که شما نمی دانید

Category: خبرهای جهان

تفاوت با در میان بها بازار و بیمه اتومبیل اساسی قیمت توافقی در همین می باشد که حیاتی یک بیمه طومار بها توافقی، شما از کل مبلغی که در رخ ادعای ضرر زیر پوشش قرار خواهید گرفت، می دانید زیرا این مبلغ زمان خرید بیمه نامه یا تمدید آن انتخاب شده است. بها بازار معمولاً حساس استعمال از قیمت متوسط ​​و حساس مقایسه بقیه اتومبیلهای هم‌نوع و نیز نوع که در حالت شبیه دارای شما هستند، تحلیل می‌شود. تفاوت در بین قیمت بازار و توافق شده چیست؟ اهمیت همین حال، به خاطر داشته باشید که گزینش یک بها توافقی نسبت به قیمت بازار ممکن هست حق بیمه شما را ارتقا دهد. خودروی شما احتمالاً برای بها بازارش بیمه شده است، که به بها اتومبیل در حالا حاضر اشاره دارد و خیر قیمتی که در هنگام خرید کردن اولین توشه پرداخت کرده اید. این می تواند موثر باشد زیرا خودرویی که به جهت ارزش بازارش بیمه شده می باشد ممکن می باشد در طول روزگار چنین ارزشی را از دست بدهد. نماینده Compare The Market در آیتم محصولی که مقایسه می کردم به من سفارش های مهربانی کرد. افراط های اضافیسایر موارد اضافی هم ممکن است بسته به محصولی که انتخاب کرده اید اعمال شود. احتمالا خیلی سهل وآسان بودم و سوال صحت نپرسیدم. ما توان تحلیل بر بازار و ارائه بهترین نرخ های ممکن و آیتم های پوشش جامع برای نیازهای بیمه ای شما را داریم. شما بهترین پوشش ممکن را اصلی بهترین بها ممکن دریافت می کنید. ماشین کرایه ای بیمه اساسی بها مناسب. ما به باز‌نگری طریق بررسی بیمه ماشین و عواملی که بر قیمت پرداختی شما تأثیر می‌گذارند، می‌پردازیم. به عنوان ابتدایی ترین سطح بیمه خودرو، TPPD هزینه های تعمیر وسیله نقلیه و اموال فرد دیگری را که در تصادف زخم می بینید، پوشش می دهد، البته چنانچه مقصر باشید، هزینه تعمیرات خودروی شما را پرداخت نمی کند. به تیتر مثال، چنانچه مازاد شما 500 دلار است و هزینه تعمیر اتومبیل شما 3000 دلار است، بیمه گر شما پس از پرداخت اضافی بر پرداخت صورتحساب 2500 دلاری شما را پرداخت می کند. درصورتیکه در وقتی که یک راننده یادگیرنده پشت وسیله نقلیه بود، نیاز به ادعایی داشته باشید، درصورتیکه در دوران واقعه پایین یک حصر سنی خاص باشند، ممکن می باشد راننده جوان بیش از حد متحمل شود. خط‌مشی‌های تحمیلی شخص ثالث یا این که لغزش سبز به هر کسی که در حین رانندگی به شدت آسیب می‌رسانید یا می‌کشید غرامت می‌دهد. 1,190 کرور برای فروش 2.64 لک سیاست Jeevan Astha. پس از پیروزی همین طرح، جیوان ورشا معرفی شد. سیاست Jeevan Aastha LIC همچنین یک طرح سرمایه گذاری و بیمه ترکیبی بود. شیشه‌های جلو و شیشه‌های پنجره می‌توانند پایین پوشش بیمه خودرو قرار گیرند، همانطور که در بیمه طومار شما معلوم شده است. آیا به دنبال صرفه جویی در هزینه بیمه طومار ماشین خود هستید؟ در صورتی که بتوانید سن رانندگان را در بیمه نامه خود محدود کنید، همین می تواند به شما در صرفه جویی در هزینه کمک کند.