چگونه کیفیت یک میلگرد را بسنجیم و قیمت آن را به دست آوریم؟

Category: خبرهای جهان

چگونه کیفیت یک میلگرد را بسنجیم

میلگردها محصولاتی هستند که در بتنهای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرند. همانطور که میدانید برای افزایش مقاومت سازهها از بتن استفاده میشود اما به دلیل آنکه مقاومت کششی بتنها در حد مطلوب نیست الزاماً از انواع میلگرد بعنوان افزایش دهندهی مقاومت بتن بکارگیری میشود. اما موضوعی که برای مصرف کنندگان میلگرد مورد توجه است، کیفیت این محصول فولادی است که چگونه باید از دارا بودن شرایط مناسب از لحاظ کیفیت این محصول اطمینان حاصل کنند.

ما در ادامهی این مقاله میخواهیم در خصوص چگونگی سنجش کیفیت میلگرد صبحت کنیم چرا که وقتی میلگرد تولید میشود باید کیفیت آن مورد بررسی قرار بگیرد تا از رخ دادن حادثههای احتمالی جلوگیری شود که برای این منظور باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

آزمون کشش میلگرد

همانطور که از نام این آزمون مشخص است، میلگردها در فکهای یک دستگاه کشش، گذاشته میشوند و سپس با قدرت تمام کشیده میشوند. بعد از انجام این کار نیرویی که به میلگرد وارد شده است بر روی یک صفحه مدرج که روی یک استوانهی وصل شده بر روی دستگاه منحنی نیرو است، رسم خواهد شد. این آزمون توان کششی و تنش نهایی میلگرد را تعیین میکند. گفتنی است که حد جاری شده از جمله موارد بسیار مهم از نظر کارشناسان سازههای بتنی است. این آزمون یکی از مهمترین مواردی است که پس از تولید میلگرد در اکثر کارخانههای تهیه انواع محصولات فولادی مانند میلگرد اجرا میشود.

آزمون تاشدگی میلگرد

اگر میلگردی دچار ترکخورگی یا پوسته پوسته شدن شده باشد، از مقاومت آن کاسته خواسته شد. حال برای اینکه مقاومت میلگرد مورد آزمون قرار بگیرد، با توجه به قطری که دارد بوسیلهی دستگاههای حرفهای مکانیکی خم میشود و اینجاست که اشکالاتی مانند ترکخوردگی یا پوسته پوسته شدن مشاهده خواهد شد. 

روال این آزمون به این شکل است که میلگرد حداقل تا زاویهی 45 خم میشود، سپس به مدت 30 دقیقه در آب جوشانده شده و بعد از آن خم را به مقدار 6 درجه باز میکنند. حال در این مرحله اگر مشکلی مشاهده نشده باشد بکارگیری از میلگردها مانعی نخواهد داشت. در نظر داشته باشید که اگر میلگرد اول آزمون شده ،مورد اشکال قرار گرفته باشد، باید 3 میلگرد

Related Posts: