برج خنک کننده – گروه کارخانجات دماگستر

Category: خبرهای جهان

این کویل ها در واقع همان وظیفه ی پکینگ و نازل در برجهای خنک کن مدار باز را به عهده دارند ، اهمیت همین تفاوت که نازلها آب گردشی برج را پاشش می کنند در صورتی که کویلها در برج های مدار بسته آب را در لولههای خود در جریان قرار میدهند و طریق تبادل حرارت به شکل غیر مستقیم و از تراز لوله های فلزی آن رخ می‌گیرد ، کویل های برج خنک کننده مدار بسته بر اساس دسته متریال به کار گیری شده در آن ها به چندین نوع مسی، استیل و گالوانیزه تقسیم میشوند. همین سیستم یکی از مهمترین تجهیزات در مبحث تهویه مطبوع می باشد و براساس طریق کارکرد و محصول بدنه و قطعات اصلی تقسیم بندی های متفاوتی است. مدل اعظمی از این تجهیزات نیز به جهت دفع گرمای اضافی تولیدی خود از آب گردشی استفاده مینمایند. این مدل فن برج خنک کننده از کالا آلومینیوم ساخته شده می باشد و همین منجر می شود وزن و لرزش کمتری داشته باشد و در درمقابل شکستگی و خوردگی از مقاومت بالایی برخوردار باشد. انتقال انرژی در برج خنک کننده از طریق گرمای نهان تبخیر سیال خنک کاری صورت میپذیرد و از همین رو % مقداری از حجم در گردش سیال تبخیر شده وارد هوای گوشه و کنار خارج میشود. 2-6- برج خنک کننده مدار بسته: در اینگونه برجها پاشش آب بر روی پکینگها ملازم دارای جریان هوای درون برج منجر خنک شدن آب در گردش برج شده که این آب در تماس اصلی کویل حاوی آب ، (سیال ناقل حرارت ) باعث کاهش دمای آب یا این که روغن (یا هر سیال دیگر) اعصاب در کویل مدار بسته همین برجها میگردد. به همین رخ که آب از تشتک برج به وسیله پمپ مکش می شود و بر بر روی کویل ها برج خنك كن پاشیده می شود. در برجهای خنک کننده، ریزش آب روی پکینگها یا المانهای واسط (مانند تختهها) منجر پخش شدن آب روی سطوح آن‌ها و افزایش سطح های مرطوب و کاهش شتاب جریان عبور آب و ساخت زمان بیشتر به جهت تبادل حرارت کافی دربین جریان آب ورودی به برج خنک کننده و هوای عبوری از باطن برج خنک کننده و نتیجتاً کمتر دمای آب در برج خنک کننده میشود. پس کارایی آن در فصل زمستان زیاد اکثر از ظرفیت آیتم نیاز است اما حساس همین درحال حاضر در تمام دنیا همین سیستمها در فصل زمستان سوای هیچ مشکلی عمل می کنند.