دانستني هاي جالب در مورد كفش

Category: خبرهای جهان

18-تحت تاثير صحبتهاي فروشنده قرار نگيريد آنها شما را ترغيب ميكنند تا هر كفش تنگ و نامناسبي را خريداري كنيد. از پوشيدن كفشهاي تنگ قطع خودداري فرماييد زيرا زماني كه ” پا ” زیر فشار بوده و ناراحت باشد سيستم عصبي مختل شده و اقتدار تفكر و تصميم گيري در حد بسيار پاييني كاهش مي يابد. كفشهاي پاشنه بلندي مي پوشيدند كه روي آن را اساسی حرير بافته بودند. همچنين پاشنه هاي عريض خیس نسبت به پاشنه هاي نوك تيز و باريك مناسبتر ميباشند. دكتر تركان دارای اشاره به به کارگیری از كفشهاي لژدار كه طول كفي كفش از قسمت پاشنه تا پنجه پا ادامه دارد و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: غالبا نوك باريك و پاشنه بلند كفش منجر انتقال وزن بدن به جلوي پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگي استخوان پا به بیرون مي شود. سعي كنيد پاشنه كفشتان از 4 سانتي متر بلند تر نباشد. 12) خانمهايي كه قدي میانگین يا كوتاه همپا کلیدی اندامي متوسط و چاق دارند، خوبتر است از كفشهاي پاشنهداري به کارگیری كنند كه پاشنههايش ضخيم و بلند است. كفشهاي چرمي مطلوب ترين متاع كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و بیرون از كفش برقرار ميشود. 6)در مقطع بارداري كفشهايي به پا كنيد كه فشار زيادي بر پا و ناحيه پشت شما وارد نكند مثل كفشهاي ریلکس و تختي كه متاع و بافت نرمي دارند. اسم بسياري از اين پوشينه ها هنوز نیز به کار گیری مي شود، مثل سندليوم كه الان به آن صندل مي گويند. از كفشهاي مصري هاي قديم مي شود طرز زندگي و طبقات اجتماعي در آن زمانه را فهميد. آخرها قرن چهاردهم هم كفشهاي نوك تيز مد شد. در قرن چهارم و پنجم ميلادي امپراتوري روم به بيزانس منتقل کفش اسپرت مردانه زمستانی شد. اين گونه كفش هرچند ابتدا در ميان مردان برنا طرفدار زيادي داشت ولی در هم اکنون حاضر بيشتر مردان مسنتر به سراغ اين گونه كفش ميروند. رضا احمدوند که 5 سالی هست در راستا ایجاد عمل می‌نماید درباره اینکه عصر احیا و رجوع و برگشت واحدهای صنعتی چه میزان است، به «ایران» گفت: «واحدهای صنعتی که طی سالهای گذشته، آسیب دیدند و هم اکنون اصلی کمترین گنجایش ساخت در حال فعالیت میباشند به جهت آنکه بتوانند به حالت اول خویش بازگردند و مجدد حداقل به جهت نیمی از ظرفیت ساخت خود فعالیت کنند، دو سال زمان نیاز دارند.