راهنمای جامع برای داشتن خانه هوشمند

Category: خبرهای جهان

شما اهمیت پیشزفت تکنولوژی در دست گرفتن دما، تهویه و تبادل حرارتی ساختمان می توانید مصرف انرژی این سیستم ها را کاهش داده و سطوح بهینه مصرف را نگهداری نمایید. به عنوان مثال در تابستان قبل از ورود به خانه یا ویلای هوشمند می توانید کولر را روشن فرمایید تا به محض ورود از هوای مطبوع لذت ببرید. چنانچه دوست دارید آثار هنری گزینه عشق تان را حساس فشار یک کلید یا حرکت دست خود تغییر‌و تحول دهید، قاب های دیجیتال امروزی گزینه های قابل قبولی هستند و تا حدی حس منزل مدرن گیتس را تداعی می کنند. عامل آن این میباشد که در خانه های هوشمند تجهیزات الکترونیکی و هوشمند و همینطور دوربین های مداربسته اجازه ورود را به شخصی جز صاحب نمی دهد و حتی به محض ورود افراد غیر مورد ها را از روش گوشی و اپلیکشن اطلاع میدهد و صاحب و مالک خانه می تواند به محض ورود سارق پلیس را مطلع می کند. به این شکل که در منزل های معمولی ارتقا و کمتر دمای به صورت دستی تهیه می شود در حالیکه در منزل های هوشمند به صورت اتومات طبق برنامه ای که دیتا می شود و یا از روش اپلیکیشن می اقتدار هیتر و یا این که کولر و حرفه کوئل را خاموش یا پر‌نور نمود. در حمام های معمولی مقدار هدررفت آب هنگام سرد و گرم کردن آن مضاعف می باشد و هنگامی که صرف اینکار می شود هم نسبتاً قابل دقت می باشد البته در حمام های هوشمند تهیه مداد آب نیکی تنها شتاب تامین آب گرم یا سرد را سریع تر می کند بلکه به مقدار چشمگیری مصرف آب به حداقل می رسد. همانطور که در مقالات گذشته نیز تفسیر دیتا شده می باشد تهیه و تنظیم دما از نحوه ترموستات هوشمند نیز قابل تغییر تحول و برنامه ریزی می باشد. این وسایل می بایست بهروز باشند تا اهمیت سیستم مرکزی هوشمند از روش internet رابطه برقرار کنند. و درحال حاضر در حیث بگیرید در صورتی که این منزل هوشمند باشد با استفاده از قابل انعطاف افزار در موبایل هوشمند خویش در را گشوده نماید و دیگر نیازی نمی باشد که مزاحم شخص دیگری شود و یا این که ساعت ها پشت در بایستد. سیستم روشنائی از تفاوت های دیگر منزل یا افیس هوشمند به نسبت سنتی می باشد. Smart Home یا این که منزل هوشمند به گروه ای از تجهیزات مشقت بار افزاری شامل ماژول های هوشمند، سنسورهای دما، رطوبت، حرکت و … اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم چرا منزل هوشمند بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.