رینگ پیستون چیست؟

Category: خبرهای جهان

همین به این معناست که امکان اندک نمودن مدت زمان و کاهش وزن پیستون وجود دارد. پیستون پهن قطعهای هست که قطر بیشتری داشته و همینطور شاتون بلندی داراست که این طراحی به جهت تولید قدرت 4 برابر میباشد . از طرفی برای سیمپیچها هم یک شالوده وجود دارااست که شالوده آن حیاتی صحبت S معین شده است. علاوه بر همین سیمپیچها روی کمپرسور سه شالوده تعبیه شده است. در روی پیستون سوراخی به جهت قرار گرفتن گژن پین جهت اتصال به شاتون تعبیه شده است. در همین هنگام پیستون به پایینترین حد خود آمده و به وسیله رینگ جذبی روغن که دور همین قطعه تعبیه شده , روغن را جذب و حساس خود به بالا برده که هم خود و نیز دیواره سیلندر را روغنکاری می‌نماید . همین کاربر استوانهای شکل که نصیب بالایی آن برای موتورهای متفاوت میتواند تخت، محدب یا این که مقعر باشد، به وسیله رینگ پیستون در محوطه داخلی سیلندر آب بندی میشوند. پس از نصب حلقه در سیلندر مسافت در میان دو حاشیه آب را دهانه حلقه مینامند. در این حالت که حلقه حساس پله خارجی است. قطعات متعددی هستند که در کنار یکدیگر کار می‌نمایند تا نیروی تولید شده به وسیله موتور را به گشتاور تبدیل نمایند و در نهایت از نحوه گیربکس، دیفرانسیل و پولوسها، بتوانند سبب گردش چرخها شوند. علاوه بر تمامی مواقعی که به آن اشاره شد، باز و بسته کردن بیش از حد یخچال فریزر و ایجاد تغییر در دمای یخچال فریزر و حتی قلیل بودن یا این که بیش از حد بودن مقدار گاز مبرد در سردخانه نیز یک عدد از عواملی است که منجر زخم دیدن اپراتور یخچال و برفک گرفتن آن میشود. ببخشید یک پرانتز گشوده کنم در گزینه گذشته، اصلی علی انصاریان در فجر سپاسی هم همباشگاهی بودیم و سپس اصلی نیز آمدیم پرسپولیس و حال اجازه میباشد یک خاطره از زمان فجرسپاسی تمجید کنم؟ کشاله کش می آمد و فلان می شد به عبارتی موقع جلال طالبی نیز گفت که نمی دانم همین لحاظ فردی شماست اما ما می خوا هیم که این بازیکن را بازی دهید و فکر می کنم به عبارتی رای زنی بدتر شد و من هفت بازی بعدش نیز نشستم روی نیمکت ولی اهمیت همین هم اکنون می گویم من علی پروین را خیلی دوست دارم، خیلی برایش احترام قائلم، برای مربیان آن وقتم چون آمدم در عمل مربیگری می گویم فعالیت سلیقه بوده و احتمال دارد نیز من جایی در مربیگری ام غلط کنم ولی سعی می کنم از تجربیات پیشین و بازیکن در چه تراز ای هست و کجاست، کمکش کنم و تلاش می کنم چنین مسائلی را امداد کنم البته آن موقع همگی طفل ها در حد مجموعه ملی بودند ممکن است تعیین به این صورت سخت بود. کارکرد رینگ های متراکم، خودداری از خروج گاز است، در حالی که حلقه های روغن، میزان روغن بر روی جداره پیستون را در اختیار گرفتن می کنند. رینگ روغنی رینگ پایینی است. در صورتی که برودت یخچال فریزر دچار ایراد شده باشد به احتمال مضاعف مضاعف لوله مویین آن جراحت دیده است. اگر رله استارت دچار خوردگی و زخم باشد در این صورت یعنی رله دستگاه دچار جراحت و فساد شده است. در صورتی که دمای محل ورود و دمای خروجی یکسان کمبود به احتمال دوچندان این فیلتر در گیر گرفتگی و انسداد شده است. به جهت این‌که شما بفهمید آیا فیلتر درایر یا خشک کن فریزر در گیر نقص‌ شده است یا این که نیکی بایستی دمای محل ورود و دمای خروجی آن را تحلیل کید. درصورتیکه کمپرسور فریزر شما به شکل یکسره فعالیت نماید در واقع قطعه ترموستات در سردخانه شما دچار زخم شده است. از طرفی در صورتی که به رخ مداوم و سوای وقفه صدایی شبیه به صدای کلیک کردن از یخچال فریزر خویش میشنوید یعنی ترموستات دستگاه شما جراحت دیده میباشد و بایستی آن را تعمیر کنید. در بسیاری از موارد دیده شده می باشد که بالا رفتن دمای فیوز حرارتی و سوختن آن سبب ساز جراحت دیدن فریزر و آتش گفتن آن شده است. زخم دیدن یخچال در اکثری از موردها به ادله کارایی تا صحیح این قطعه است. نکته اساسی در همین خصوص همین است که زخم دیدن همین لوله مانع از سرد شدن سردخانه و پایین وارد شدن دمای محیط آن میشود. نکته مهمی که حتماً باید به خاطر داشته باشید همین است که چنانچه در هر قطعه از یخچال ایرادی به وجود بیاید، عملکرد یخچال فریزر مبتلا اختلال میشود و از طرفی ممکن هست صحیح فعالیت نکردن هر قطعه بر روی کارایی بقیه قطعات موجود در سردخانه نیز اثر بگذارد. بنابراین همین نکته را حتماً در حین عیبیابی سردخانه مد نظر داشته باشید و به آن اعتنا کنید. بنابراین حتماً یک اهم متر تهیه و تنظیم کنید و آن‌گاه عملیات عیبیابی و تست فریزر را انجام دهید. همین فعالیت را برای پایههای L و S انجام دهید. این کار را باید به رخ دو به دو انجام دهید. به حیث نمیرسد به کار گیری از طرحهای سابق در دنیای مدرن کنونی خیلی بهصرفه و معقول باشد، البته شرکت آمریکایی Achates Power اساسی نسخه بازطراحیشده از نوع مفهومی پیشرانه احتراقی این فعالیت را انجام میدهد. چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم معایب پیستون هورنت بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.