معرفی ۶۰ تا از بهترین فیلم های 2022 که حداقل یکبار باید ببینید

Category: خبرهای جهان

تام هاردی و چارلیز ترون بازیگران مهم این فیلم اکشن هستند. کارگردان فیلم به جهت این که بتواند از واکنشهای یهویی و فیالبداهه خواکین فینکس به کار گیری کند، کل نقاط لوکیشن خانه آرتور را حساس دوربین زیر لحاظ گرفته بود و همین دوربینها همیشه در درحال حاضر ضبط ویدیو بودند و حتی سکانس دارای اسمو رسم فریزر نیز حاصل این دوربینهای شکاری و واکنش یهویی خواکین فینکس بوده است. این فیلم سیاه و سفید راجع به دو پاسبان فانوس دریایی میباشد که مدت طولانی می باشد که تنهایی و در فانوس دریایی در شهر انگلستانی گیر کردهاند و بعد از آن از مدتی دارای توهمزایی مهم بدترین کابوسهای خود مشغول میشوند. ممکن است گفتن همین آیتم مقداری خندهدار باشد اما شهرک سینمایی میتواند بهترین مورد به جهت فیلمبرداری چنین اثری باشد؛ چرا که همین فیلم راجع به بازیگران سینما میباشد که در صحنههای فیلمبرداری اثرها متعدد قرار میگیرند و چه جایی خوبتر از شهرک سینمایی در تهران که تداعیگر و به شکلی قرینه داخلی این فیلم است. یک سری از مهمترین پیامهای سمبلیک این فیلم مربوط به مشکلات شهرنشینی است و شاید هیچ شهری در تمام جمهوری اسلامی ایران بزرگتر و پررنگتر از تهران حساس این مشکلات دست و پنجه قابل انعطاف نمیکند؛ به همین خاطر هست که بهترین شهر برای فیلمبرداری این اثر تهران است. این فیلمساز لهستانی که فیلمهای انگلیسی دوچندان معروفی در کارنامه خود دارد، به محل تولد خویش لهستان باز می شود و یک فیلم دراماتیک میسازد که جوایز اکثری اخذ میکند. فیلم به قدری المانهای کلاسیک و مدرن را به لطف و در راستای یکدیگر قرار دیتا که پیدا نمودن یک فیلم شبیه به آن زیاد دشوار است. لاک در میان فیلمهای مدرن انگلستان یک غافلگیری کل عیار دانلود فیلم قهرمانان کوچک است. سرزمینی که هنوز زندگی در آن جریان داراست و نجاتدهنده آدمیان خواهد بود. البته امسال و مهم سناریو فیلم «درد و افتخار» باندراس نشان اعطا کرد که هنوز میتواند نقشهای فوقالعادهای همچون پیشین بازی نماید و همین فیلم مهر تاییدی بر همین مساله بود.