نقش بازی در تربیت کودکان

Category: خبرهای جهان

مقاله حاضر، اهمیت تأیید برنامه آموزش فلسفه به کودکان، تلاش داراست نشان دهد که به کار گیری از کتاب های ادبی کودکان در برنامه درسی یک ضرورت هست و می تواند نقش بسزایی در پیشبرد تفکر کودکان داشته باشد. استعمال کودکان از محتوای رسانهای بزرگسالان، آنها را به سرعت مهم دنیای بزرگسالی آشنا می نماید و اطلاعات متعددی در خصوص خشونت، خیانت، ارتباط ها جنسی، مواد مخدر و مواردی از این دست در اختیار آنان قرار میدهد، و به این ترتیب، دنیایی مملو از پردهدری و بیپروایی را جلوی چشمان آنها رسم خواهد کرد (بررسی تأثیر رسانه ملی در ساخت شکاف نسلی، حبیب صبوری خسروشاهی و نفیسه توکلینیا، 1391، ص 120-109؛ خانواده، شکافی نسلی و رسانهها، سیدعلی موسوی میرکلایی، 1391، ص 73-52؛ (تلویزیون در زندگی کودکان، ویلبر شرام و همکاران، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، 1377، ص 244-243)؛ نقش رسانههای چهره‌ای در زوال مقطع کودکی، نیل پستمن، 1378، ص 34-15) . دختر خورشید کربلا، حضرت رقیه علیهاالسلام، بهانه ای به دست بخشید تا به دیگر کودکان سربلند عاشورا نیز اشاره ای بکنیم و نقش برخی از آنان را در قالب نمادی از آموزه های پهناور تربیتی که در دامان اهل بیت علیهم السلام فرا آموخته بودند، گزینه باز‌نگری قرار می دهیم. به موازاتی که کودکان پهناور خیس می شوند، تقاضاهایشان به تدریج کمتر می یابد ولی در برعلیه مقدار اجابت تقاضاهایشان بوسیله مادران افزایش می یابد. علاوه براین بازی حساس کودکان سبب ساز ارتقاء عزت نفس میگردد و به آنان امداد می نماید که نقش خود را در جهان درک کنند. بازی نمودن نقش های اجتماعی به کودک شما کمک می نماید تا مهارت هایی را که در وضعیت های خیالی با نیز تمرین کرده اید، در حالت های واقعی به کار گیرند. بگذارید نوباوه حساس نماید که شما از درد دل کردن حیاتی او خوشحالید. تا به حالا به همین نکته فکر کردهاید که پرخاشگری شما نسبت به همسرتان چه ذهنیتی به جهت کودکتان خواهد ساخت؟ امام به خواهرش زینب علیهاالسلام فرمود: او را نگهدار. نوپا فریادی برآورد. امام او را در آغوش کشید و فرمود: پسر برادرم! بایستی در مجالس به جهت بچه هم جای باز کرد و به او احترام گذاشت. آنانی که ضربههای دردناک خنجر دیدن و دم برنیاوردن را به جان خریدند و در خموشی و مقاله درباره کودک حوصله معنی شدند. در اینجا بیشتر به تحلیل وب تارنما نقش لباس کودک.