Monthly Archives ژانویه 2023

محاسبه و انتخاب بیمتال، فیوز و کنتاکتور مناسب کنترل میکرز

Category: خبرهای جهان

کد دکمه حرارتی زیمنس اساسی پیشوند ۳RV2 ( تازه ترین تیپ ساخت شده سوییچ حرارتی به وسیله زیمنس می باشد) شناخته می شود. تعیین مطلوب سوییچ حرارتی که به توان کاری موتور و سایز کنتاکتور وابسته است، مضاعف لازم ست. ما در اینجا به جهت امداد به شما جهت گزینش صحیح ،کاتالوگ راهنمای تعیین استاندارد که شرکت زیمنس آن را به مشتریان خویش سفارش دیتا هست را بصورت فولدر PDF در اختیار شما قرار می دهیم. سوییچ حرارتی از سری تجهیزات حفاظت موتور های سه فاز میباشد که به طور تخص...

Read More